Mietelmiä puhtaasta bhaktista #8
 

Ääninauhoitteet | Videot | Valokuvat | Matkasuunnitelma | Mietelmiä puhtaasta bhaktista

 

Srila Sankarshan Das Adhikari
ja Srimati Vishnupriya Mataji

Riika, Latvia, Syksy 2004

 

 

Jumalalle antautumisen kuusi kohtaa

 

"On olemassa kuusi perussuuntaviivaa Jumalalle antautumisesta. Näistä ensimmäinen on, että henkilön tulisi hyväksyä kaikki antaumuksellisen palvelun suorittamiselle suotuisa, ja olla päättäväinen seuraamaan antaumuksellisen palvelun menetelmää. Toinen suuntaviiva on, että henkilön tulisi luopua kaikesta antaumuksellisen palvelun toteuttamiselle epäsuotuisasta, ja olla päättäväinen luopumaan kaikesta sellaisesta. Kolmanneksi, henkilön tulisi olla vakuuttunut siitä, että ainoastaan Krishna voi suojella häntä. Hänellä tulisi olla täysi luottamus siihen, että Herra antaa tämän suojan. Persoonattomuusfilosofi ajattelee, että hänen perimmäinen yksilöllisyytensä on olla yhtä Krishnan kanssa, mutta Krishnan palvoja ei koskaan tuhoa yksilöllisyyttään tällä tavalla. Hän elää täydessä uskossa siitä, että Krishna ystävällisesti suojelee Häntä kaikissa tilanteissa. Neljänneksi, palvojan tulisi aina hyväksyä Krishna ylläpitäjäkseen. Toiminnan tuloksista kiinnostuneet odottavat yleensä suojelusta puolijumalilta, mutta Krishnan palvoja ei tukeudu puolijumalien suojelukseen. Hän on täysin vakuuttunut siitä, että Krishna suojelee häntä kaikilta epäsuotuisilta olosuhteilta. Viidenneksi, palvoja on aina tietoinen siitä, että hänen halunsa eivät ole itsenäisiä; ellei Krishna toteuta niitä, ne eivät tule toteutetuiksi. Viimeiseksi, henkilön tulisi aina pitää itseään kaikkein langenneimpana kaikista sieluista, jotta Krishna pitäisi hänestä huolta." 

Teachings Of Lord Caitanya, Hänen Jumalainen Armonsa A.C. Bhaktivedanta Swami  Prabhupada

_______________________________________

 

"Jumaluuden Ylimmälle Persoonalle antautumisen menetelmässä on kuusi kohtaa, joiden mukaan henkilön tulee: hyväksyä kaikki antaumukselliselle palvelulle suotuisa; hylätä kaikki antaumukselliselle palvelulle epäsuotuisa; uskoa, että Krishna suojelee aina; identifioida itsensä Krishnan palvojaksi; tuntea itsensä aina kyvyttömäksi ilman Krishnan apua; ja tuntea itsensä alhaisemmaksi kuin Krishna, siitä huolimatta, että kykenee toimimaan täydellä teholla myös itsenäisesti. Kun henkilö on täysin vakuuttunut siitä, että Krishna suojelee häntä kaikissa olosuhteissa, on kyseessä kunnioittava antaumus. Kunnioittavaa antaumusta toteutetaan yhteydessä Jumaluuden Ylimpään Persoonallisuuteen ja muihin Hänen suojelemiinsa palvojiin."

Nectar Of Devotion, Hänen Jumalainen Armonsa A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

 


Suomessa:  Bhaktin Virve, Jyväskylä, Finland